mega888 Oferta wydawnicza

Oferta wydawnicza

Niemy Śpiewak / The Mute Singer (2010)

Szukalski

Stanisław Szukalski

Autobiograficzne opowiadanie polskiego rzeźbiarza i malarza, Stanisława Szukalskiego (1893-1987). Książka zawiera także oryginalny tekst  Niemego Śpiewaka w języku angielskim, polskie tłumaczenie Krzysztofa Jaskuły, oraz dwa teksty krytyczne: Lechosława Lameńskiego "Słowo w twórczości Stanisława Szukalskiego" i tłumacza "Artysta kompletny i wieczne dziecko." Całość ilustrowana jest reprodukcjami rzeźb i obrazów Szukalskiego oraz fotografiami przedstawiającymi artystę.

Niemy Śpiewak / The Mute Singer

Autor tekstu: Stanisław Szukalski

Przekład: Krzysztof Jaskuła

Książka zawiera także oryginalny tekst Niemego Śpiewaka w języku angielskim.

Teksty krytyczne: Lechosław Lameński "Słowo w twórczości Stanisława Szukalskiego" i Krzysztof Jaskuła "Artysta kompletny i wieczne dziecko."

Ilustracje: reprodukcje rzeźb i obrazów Szukalskiego oraz fotografie przedstawiające artystę

Projekt graficzny: Magdalena Słomska

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Dorota Lemańska

Redakcja: Joanna Klara Teske

Druk i oprawa: Petit Skład-Druk-Oprawa, www.petit.lublin.pl

Format 11 x 19,7 cm

Liczba stron 136

Numer ISBN: 978-83-926770-3-1, oprawa miękka

Data wydania: grudzień 2010

Szukalski-35-skrz      Szukalski-75-skrz

Rozmowa red. Ewy Hadrian z prof. Lechosławem Lameńskim poświęcona Stanisławowi Szukalskiemu i jego książce Niemy Śpiewak: http://www.tvp.pl/lublin/kulturalne/afisz-magazyn-kulturalny/wideo/12-stycznia-2011/3792004

Niemy Śpiewak Stanisława Szukalskiego: portret autora, człowieka czy Boga?”, esej Joanny Klary Teske [Akcent, nr 1 (123) 2011, s. 178-181].

[ więcej ]

Inna książka autora dostępna na polskim rynku to:
Stanisław Szukalski Krak syn Ludoli. Dziejawa w dziesięciu odmroczach. Wrocław: Wydawnictwo Toporzeł, 2007. (wyd. drugie).

Dostępna na rynku jest także monografia poświęcona artyście:

Lechosław Lameński. Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.