mega888 Kontakt

Kontakt z redakcją

Zapraszamy do kontaktu z redakcją: 

redakcja(at)mimochodem.com.pl

Przysyłanie ofert, propozycji współpracy, CV a nawet maili, może powodować, że jako administrator danych będziemy przetwarzać dane osobowe podane w tych dokumentach. Przysłanie własnych danych osobowych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, Dane będą przetwarzane jedynie w tym celu, dla którego zostały dostarczone: spełnienie obowiązku prawnego w zakresie umów i faktur, nawiązanie bezpośredniej współpracy w przypadku ofert, i będą usuwane po ustaniu tego obowiązku lub zamiaru podjęcia współpracy. Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z wymogami RODO, a osobom, które swoje dane udostępnią, przysługiwać będą prawa opisane poniżej:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa opisane w pkt. c) i d) mogą być jednak ograniczone prawnym obowiązkiem przechowywania dokumentów oraz ksiąg podatkowych.